Aktuelle kurs vĂ¥ren 2012

Juristenes utdanningssenter avholder flere kurs i konkursrett og tvangsfullbyrdelse denne våren. Målgruppen spenner fra finansinstitusjoner og revisorer til dommere og advokater. 
19. mars avholdes et ettermiddagskurs i konkurs, med tema gransking av transaksjoner i konkursboer for å identifisere eiendeler. 
Les mer her: http://www.juskurs.no/id/31?kursnr=2012029&aar=2012&a=cource
24. april avholdes et kurs i praktisk tvangsfullbyrdelse.
Les mer her: http://www.juskurs.no/id/31?kursnr=2012053&aar=2012&a=cource
Et fordypningskurs i konkurs avholdes 31. mai og 1. juni i Kristiansand. 
Les mer her: http://www.juskurs.no/id/31?kursnr=2012036&aar=2012&a=cource