Arbeidstakers misbruk av den statlige lønnsgarantiordningen ved arbeidsgivers konkurs

Masteroppgaven er skrevet av Mona Mjøen McKiernan og ble levert ved Universitetet i Oslo 25. april 2015. Oppgaven ble bedømt til karakter A. Les oppgaven her: Arbeidstakers misbruk av den statlige lønnsgarantiordningen ved arbeidsgivers konkurs.pdf

Web levert av CustomPublish AS