Program – Konkursrådets konferanse om styreansvar, mandag 17 februar 2003.*

09.15 – 10.00 Registrering og kaffe 10.00 – 10.45 Professors dr. juris. Tore Bråthen ”Styrerollen” 10.45 – 11.00 Pause 11.00 – 12.00 Tore Bråthen forts. 12.00 – 13.00 Lunsj 13.00 – 13.45 Dr. juris. Kristin Normann Aarum – Styremedlemmenes erstatningsansvar ved insolvens – aksjelovene §§ 3-4 og 3-5. 13.45 – 14.00 kaffepause 14.00 – 14.45 Kristin Normann Aarum forts. 14.45 – 15.00 Pause 15.00 – 15.45 Advokat Knut Ro Hvem har erstatningskravet mot styremedlemmene - boet eller enkeltkreditorene? 15.45 – 16.00 Pause 16.00 – 16.45 Statsautorisert revisor Øyvind Thorsby – Forsvarlig egenkapital - fortsatt drift foutsetningen. Hvilke oppgaver og ansvar har styre, daglig leder og revisor for dette? 16.45 Evaluering / avslutning. *Det tas forbehold om endringer i programmet.
Web levert av CustomPublish AS