Forsvarlighetskravet i aksjeloven og allmennaksjeloven § 3-4 (studentoppgave)

Konkursrådet deler hvert år ut stipender til studenter som vil skrive masteroppgave om konkursrelaterte emner. De beste oppgavene blir publisert på våre nettsider. For våren 2010 har vi valgt å publisere Petter Bjørklunds oppgave med tittelen "Forsvarlighetskravet i aksjeloven og allmennaksjeloven § 3-4".

I aksjeloven og allmennaksjeloven § 3-4 står det at selskapet til enhver tid skal ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. Oppgaven forsøker å belyse innholdet i den forsvarlighetsvurderingen bestemmelsen legger opp til og å si noe om hvilke krav bestemmelsen stiller til selskapets økonomi. Oppgaven argumenterer for at rettstilstanden er endret noe etter innføringen av aksjeloven og allmennaksjeloven § 3-4 med et sterkere vern av kreditorinteresser.

Les hele oppgaven i pdf-format:

 

Vedlegg  

 

 

Web levert av CustomPublish AS