Du er her: Hjem

Dagbladet publiserer konkurskarantener

Den 9. juni 2018 publiserte Dagbladet en oversikt over alle som har konkurskarantene i Norge. Oversikten inneholder 638 navn, noe som ifølge Dagbladet er 95 % av de som hadde konkurskarantene den 28. mai 2018. Det er første gang oversikt over konkurskarantener publiseres på denne måten.

 

Artikkelen er den foreløpig siste i rekken av artikler Dagbladet har publisert med fokus på problemene ved at informasjon om konkurskarantene er vanskelig tilgjengelig. Problemene Dagbladet har satt fokus på, er de samme som Konkursrådet påpekte i 2003 – se Uttalelse nr. 44 – Konkurskarantene. I uttalelsen tok Konkursrådet også til ordet for at de materielle vilkårene for ileggelse av konkurskarantene og at mulighetene for representasjon av det offentliges interesser under behandling av saker om konkurskarantene, burde utredes. Uttalelsen fra Konkursrådet ble sendt på høring, men førte ikke til noen endringer.

 

Dagbladet oppgir at de publiserer oversikten over konkurskarantener i påvente av at Regjeringen skal følge opp Stortingets vedtak (se omtalte av dette vedtaket i tidligere nyhetssak).

Web levert av CustomPublish AS