Du er her: Hjem

Forslag til endringer i nederlandsk rett

Den nederlandske regjeringen har foreslått å innføre «pre-insolvency»-regler. Forslaget ligner det engelske «scheme of arrangement»-instituttet.

Forslaget går ut på at både debitor og, i visse tilfeller, kreditor kan foreslå eller ta initiativ til en restruktureringsplan. Restruktureringsplanen kan iverksettes utenfor formell insolvensbehandling. Restruktureringsplanen kan binde alle typer kreditorer og aksjeeiere. Den trenger ikke inkludere alle, men kan gjelde en gruppe.

Forslaget skiller seg noe fra de engelske reglene ved at det ikke stilles krav om verken høring eller kreditormøte. Stemmegivning kan skje elektronisk, og etter stemmegivning må planen godkjennes av domstolen for å kunne gjøres gjeldende overfor dissenterende kreditorer.

Prosessen er konfidensiell inntil bekreftende avgjørelse foreligger. Målet er å unngå unødvendig involvering fra domstolen, og at prosessen skal være rask, effektiv og fleksibel.

Det nederlandske forslaget kan leses her, og en uoffisiell oversettelse til engelsk finnes her.

Forslaget er ute på høring fram til 1. desember 2017.

Web levert av CustomPublish AS