Du er her: Hjem

Fremgangsmåte ved korrigering av MVA-oppgaver ved konkurs

Konkursrådet har fått inn et spørsmål fra en borevisor for et konkursbo om korrigering av MVA-oppgaver.

Konkursrådet har fått inn et spørsmål fra en borevisor for et konkursbo. I et konkursbo forelå det feil på MVA-oppgavene til et selskap som hadde gått konkurs. Borevisor ville derfor sende inn korrigerte MVA-oppgaver for 2017. MVA-oppgavene kan bare sendes inn via selskapet som er gått konkurs sin Altinn, og ikke via konkursboets Altinn. Dette innebærer at kun de personene som opprinnelig hadde tilgang til selskapets Altinn, fortsatt har tilgang. Og at MVA-oppgaven måtte i så fall sendes inn via selskapets styreleder, alternativ at styreleder delegerer tilgang til borevisor.

Borevisor anser at dette harmonerer dårlig med bestemmelsene og hensynet bak konkursloven. Ved konkursåpning mister skyldneren sin rett til å råde over selskapets eiendeler. Dersom styreleder kan sende inn MVA-oppgaver, har styreleder i realiteten fremdeles mulighet til å råde over selskapets eiendeler.

Konkursrådet har fått følgende svar fra Skatteetaten:

Det er ikke lenger mulig ordinært å levere MVA-melding på papir.

For å løse dette konkrete problemet vil det være mulig for bostyrer/borevisor å sende inn en papiroppgave av MVA-meldingen. Dette vil være en overgangsordning i påvente av at det kommer en ny systemløsning for MVA.

Oppgaven skal sendes til etatens offisielle adresse:  

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Web levert av CustomPublish AS