Grensedragningen mellom leasing og salgspant

Masteroppgaven "Grensedragningen mellom leasing og salgspant" er skrevet av Marcus Gjeruldsen Spillum. Oppgaven har undertittel "En analyse av panteloven § 3-22 andre ledd". Les oppgaven her.

Web levert av CustomPublish AS