Invitasjon til grunnkurs i konkursbehandling Bodø 12.-13. juni

Konkursrådet har i de senere år arbeidet for økt kompetanse og bedre samarbeid mellom aktørene i konkursbobehandlingen. For å styrke dette vil Konkursrådet samle de ulike aktørene i regionale kurs i alle lagdømmene i de nærmeste årene. Etter to vellykkede kurs i Bergen og Kristiansand, vil Konkursrådet nå invitere til kurs i Bodø 12.- 13. juni 2007 for deltakere fra Nordland, Troms og Finnmark. Klikk her for mer informasjon og påmelding.

Kurset er rettet mot deltakere fra domstolene, politiet, skattemyndigheter og advokater, og vil i første rekke være rettet mot personer uten lang erfaring i konkursbobehandling. Hensikten med kurset vil være en praktisk gjennomgang av bobehandlingen, og kurset skal gi en grunnleggende presentasjon av konkursbobehandlingens forskjellige stadier og de ulike aktørenes roller. Deltakerne vil få utdelt et fyldig kursmateriale som vil inneholde eksempler på alle vesentlige dokumenter og veiledning om alle stadier i bobehandlingen. 

 

Konkursrådet vil finansiere store deler av kurset og kan tilby to dagers kurs til 1 500.- pr person for offentlig ansatte og 2 000.- for advokater. Dette inkluderer kurs, full pensjon og sosialt arrangement med middag på kvelden. Eventuelt hotell og reise må deltakerne bekoste selv. Enkeltrom på kurshotellet Radisson SAS hotell Bodø er reservert til kr. 1130,- pr person.

 

Konkursrådet ønsker en sammensatt deltakergruppe. Deltakerantallet er begrenset og det oppfordres til snarlig påmelding og senest innen 1.mai.

 

Klikk her for påmelding.

 

Deltakere som får plass på kurset vil bli kontaktet etter utløp av påmeldingsfristen.


Web levert av CustomPublish AS