Invitasjon til Konkursrådets grunnkurs i Trondheim 20.- 21. mai 2014

Konkursrådet har gleden av å invitere til deltakelse på Konkursrådets grunnkurs i Trondheim 20.-21. mai 2014.

Formålet med grunnkurset er å øke kompetansen og samarbeidet mellom de ulike aktørene involvert i konkursbehandling. Grunnkurset er særlig rettet mot dommerfullmektiger/dommere, bostyrere, deltakere fra ulike skattemyndigheter, politi og revisorer uten lang erfaring i konkursbehandling. Kurset er fortrinnsvis for aktører med tilhørighet i Frostating lagdømme, men også andre kan melde seg på. Grunnkurset gir en grunnleggende presentasjon av konkursbehandlingens forskjellige stadier og de ulike aktørenes roller. I tillegg får deltakerne på forhånd utdelt en oppgave de må forberede. Oppgaven vil bli gjennomgått av Konkursrådets medlemmer, og det åpnes for spørsmål og diskusjon rundt problemstillingene oppgaven reiser.

Kurset vil bli arrangert på Rica Nidelven Hotel, Havnegata 2, 7400 Trondheim. På kvelden 20. mai vil det være mulighet for kursdeltakere til å delta på et felles kveldsarrangement i Trondheim.

Konkursrådet vil finansiere store deler av kurset og kan tilby to dagers kurs til kr 1 500,- per person for offentlig ansatte og kr 2 500,- per person for privat ansatte. Dette inkluderer kurs og lunsj to dager. Deltakelse på kveldsarrangementet koster kr 500,- per person og inkluderer tre retters middag og to glass vin. Eventuelt hotell og reise må deltakerne bekoste selv. Konkursrådet har reservert et antall enkeltrom på Rica Nidelven Hotel til ca. kr. 1095,- per rom per natt inklusiv frokost. Hotellrommene er reservert frem til 29. april, og dersom det er ønskelig med hotellovernatting kan man henvende seg direkte til hotellet på telefon 73 56 80 00. Husk å oppgi referansenummer «Sivil200514.kurs» ved bestilling for å få overnatting til ovennevnte pris.

Frist for påmelding er 18. mars 2014. Faktura utstedes den enkelte etter dette tidspunkt. Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindene og at refusjon ikke kan påregnes. Videre vil det av hensyn til konferansesalen kun være plass til om lag 80 kursdeltakere. Påmelding skjer via Konkursrådets nettside. Etter at påmeldingen er mottatt vil det bli sendt en bekreftelse på påmeldingen, og utstedt faktura til den enkelte.

Trykk her for påmelding.

Det vil bli søkt om godkjenning av konferansen som etterutdanning for advokater.

Ta gjerne kontakt med Konkursrådets sekretariat ved Tor Kristian Plahte på e-post konkursradet@sivilrett.no eller telefon 22 99 13 05 ved spørsmål.

Web levert av CustomPublish AS