Konferanse om revisors erstatninsansvar

Påmeldingen er avsluttet, men her finnes tid og sted samt programmet for konferansen.

Tid: Mandag 8 mars kl 09.30 - ca kl 17.00
Sted: Folkets hus, Youngs gate 11 i Oslo
Pris: Kr 1800

Påmeldingsfrist: 10. februar (påmelding etter først i tid, berst i rett- prinsippet)

Program: *
 • Advokat Knut Ro
  Åpning
 • Leder av revisortilsynet i Kreditttilsynet Anne Merete Bellamy
  Revisors rolle og oppgaver, og tilsynet med at dette blir tilfredsstillende ivaretatt.
 • Advokat Erik Hirsch
  Revisors ansvar for å avdekke misligheter, herunder regnskapsjuks og underslag - Kort om objektivt ansvar for feil innberettet aksjekapital, jf. Aksjeselskapslovene § 2-19
 • Statsautorisert revisor Terje Nagell og statsautorisert revisor Trond Tømta
  Forholdet mellom internkontroll og ekstern revisjon - God revisjonsskikk - Avdekking av regnskapsjuks - Hvor langt rekker revisors ansvar i forhold til styre og IK-ansvar?
 • Advokat Else Bugge Fougner og advokat Kristel Heyerdahl
  Årsakssammenheng, medvirkning og lemping.
* Det tas forbehold om endringer i programmet.
Web levert av CustomPublish AS