Konferanser

Konferansen om revisoransvar ble avholdt 8. mars. Neste konferanse vil bli Konkursrådets jubileumskonferanse 23. og 24. september 2004. Nærmere informasjon om denne kommer senere.

Web levert av CustomPublish AS