Du er her: Hjem

Konkursloven oversatt til engelsk

Konkursrådet har fått oversatt konkursloven til engelsk.

Konkursrådet arbeider med å få oversatt konkursrettslig lovverk til engelsk. Som først ut i rekken har vi publisert en oversatt utgave av konkursloven.

Oversettelsen er helt uoffisiell og er kun ment som et støtteverktøy.

Etter hvert vil også engelske oversettelser av dekningsloven, panteloven og lønnsgarantiloven bli publisert.

Konkursrådet gjør oppmerksom på at dette er en uoffisiell oversettelse og at den derfor kan inneholde feil og mangler.Konkursrådet tar intet ansvar for innholdet i oversettelsen eller for dens bruk.

Trykk her for oversatt lovtekst.

Web levert av CustomPublish AS