Du er her: Hjem

Konkursrådet avholdt et vellykket seminar om kreditorutvalgets rolle den 9. september 2015

Konkursrådet har i samarbeid med Skatteetaten, Oslo kemnerkontor og Oslo byfogdembete avholdt et halvdagsseminar om kreditorutvalgets rolle

Hensikten med seminaret var å klargjøre kreditorutvalgets rolle i bobehandlingen.

Seminaret tok for seg kreditorutvalgsrollen sett fra bostyrers, rettens og medlemmets side, herunder:
- kreditorutvalgets oppgaver og involvering i bobehandlingen
- hvilke forventninger har partene til hverandre?
- taushetsplikt for kreditorutvalgsmedlemmer og videreformidling av informasjon til bostyrer
- regnskapsforståelse/regnskapsanalyse, hva bør utvalget stille spørsmål om?   

Trykk her for program.

Foredrag fra seminaret er tilgjengelig under.

Kreditorutvalgsrollen og samspillet med bostyrer.pdf

Erfaringer og opplevelser som kreditorutvalgsmedlem.pdf

Rettens forventning til kreditorutvalget.pdf

Foredraget "Boregnskapet - forståelse og relevant spørsmålstilling" tok utgangspunkt i Konkursrådets eksempelmal for boregnskap som du finner her.    

Foredragsholdere var fra Konkursrådet, Skatteetaten, Oslo kemnerkontor og Oslo Byfogdembete.

Vi takker for et vellykket seminar!

 

Web levert av CustomPublish AS