Konkursrådet besøker Vest Agder i mai 2002.

Konkursrådet er med jevne mellomrom på besøk i ulike landsdeler. I år har turen kommet til Vest-Agder. Besøket finner sted i perioden 13. - 15. mai 2002. Som vanlig skal det holdes et plenumsmøte for aktørene i bobehandlingen i Vest-Agder. Dette finner sted på Caledonien Hotell i Kristiansand den 15. mai fra kl. 10.00 til kl. 15.45. Skifterettene, bobestyrerne, representanter for kemnerne, skattefogden og fylkesskattekontoret samt politi- påtalemyndighet og borevisorer inviteres til møtet. Det blir bl.a. foredrag, gjennomgang av statistikk som viser resultatene av bobehandlingen i Kristiansandsområdet og presentasjon av datatekniske hjelpemidler utviklet av Konkursrådet. Den 14. mai vil representanter for Konkursrådet besøke fylkesskattekontoret og politiet. En gruppe vil arbeide med å registrere data for resultater av bobehandlingen. Denne registreringen skjer den 13. og 14. mai. Nærmere informasjon om programmet og påmelding.

 

Web levert av CustomPublish AS