Konkursrådets grunnkurs i Bergen 2013

Invitasjon til Konkursrådets grunnkurs i Bergen 22. - 23. oktober

Konkursrådet har gleden av å invitere til deltakelse på Konkursrådets grunnkurs i Bergen 22.-23. oktober 2013.

Formålet med grunnkurset er å øke kompetansen og samarbeidet mellom de ulike aktørene i konkursbehandlingen. Grunnkurset er særlig rettet mot dommerfullmektiger/dommere, bostyrere, deltakere fra ulike skattemyndigheter, politiet og borevisorer uten lang erfaring i konkursbehandling. Det er fortrinnsvis for aktører med tilhørighet i Gulating lagdømme, men andre kan også melde seg på. Kurset skal gi en grunnleggende presentasjon av konkursbehandlingens forskjellige stadier og de ulike aktørenes roller. I tillegg får deltakerne på forhånd utdelt en oppgave de må forberede. Oppgaven vil bli gjennomgått av Konkursrådets medlemmer, og det åpnes for spørsmål og diskusjon rundt problemstillingene oppgaven reiser.

Kurset vil bli arrangert på Rica Hotell Bergen, Christiesgate 5-7, 5808 Bergen. På kvelden 22. oktober vil det bli middag på Hanne på Høyden.

Konkursrådet vil finansiere store deler av kurset og kan tilby to dagers kurs til kr 1 500 per person for offentlig ansatte og kr 2 500 per person for privat ansatte. Dette inkluderer kurs og lunsj to dager.Deltakelse på kveldsarrangementet koster kr 500 per person og inkluderer tre retters middag og to glass vin. Eventuelt hotell og reise må deltakerne bekoste selv. Konkursrådet har reservert et antall enkeltrom på Rica hotell Bergen til ca. kr. 1195,- per rom per natt inklusiv frokost. Rommene er reservert frem til 1. oktober, og dersom det er ønskelig med hotellovernatting kan man henvende seg direkte til hotellet på tlf. 55 36 29 06. Husk å oppgi referansenummer 15337413 eller Konkursrådet ved bestilling for å få overnatting til ovennevnte pris.

Frist for påmelding og innbetaling er 20. september 2013. Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindene og at refusjon ikke kan påregnes. Videre vil det av hensyn til konferansesalen kun være plass til om lag 70 kursdeltakere.  Påmelding sendes Konkursrådets sekretariat på e-post konkursradet@sivilrett.no. Etter at påmeldingen er mottatt vil det bli sendt en bekreftelse på påmeldingen, og utstedt faktura til den enkelte.

Det vil bli søkt om godkjenning av konferansen som etterutdanning for advokater.

Ta gjerne kontakt med Konkursrådets sekretariat ved rådgiver Torleiv Drangsland på e-post konkursradet@sivilrett.no eller telefon 22 99 13 69 dersom dere har spørsmål.

 

Web levert av CustomPublish AS