Konkursrådets grunnkurs i bobehandling i Kristiansand 21.-22. april 2015

Konkursrådet har gleden av å invitere til deltakelse på Konkursrådets grunnkurs i bobehandling i Kristiansand 21.-22. april 2015.

 

Formålet med grunnkurset er å øke kompetansen og samarbeidet mellom de ulike aktørene involvert i konkursbehandling.

Grunnkurset er særlig rettet mot dommerfullmektiger/dommere, bostyrere, deltakere fra ulike skattemyndigheter, politi og revisorer uten lang erfaring i konkursbehandling. Kurset er fortrinnsvis for aktører med tilhørighet i Agder lagdømme, men også andre kan melde seg på. Grunnkurset gir en grunnleggende presentasjon av konkursbehandlingens forskjellige stadier og de ulike aktørenes roller.

Kurset vil bli arrangert på Scandic Kristiansand Bystranda, Østre Strandgate 74, 4608 Kristiansand. Konkursrådet vil finansiere store deler av kurset og kan tilby to dagers kurs til kr 1 500,- per person for offentlig ansatte og kr 2 500,- per person for privat ansatte. Dette inkluderer kurs, kursmateriell, og lunsj to dager. På kvelden 21. april vil det være mulighet for kursdeltakere til å delta på et felles kveldsarrangement. Deltakelse på kveldsarrangementet koster kr 500,- per person. Eventuelle hotell- og reiseutgifter må deltakerne bekoste selv. Konkursrådet har reservert et antall enkeltrom på Scandic Bystranda til ca. kr. 1190,- per rom per natt inklusiv frokost. Hotellrommene er reservert frem til 20. mars 2015. Dersom det er ønskelig med hotellovernatting til kan man henvende seg direkte til hotellet på telefon 21 61 50 00. Husk å oppgi referanse «KON200415_001».

Frist for påmelding er utvidet og er nå 9. april 2015. Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindene og at refusjon ikke kan påregnes. Av hensyn til konferansesalen vil det kun være plass til om lag 80 kursdeltakere.

Påmelding skjer via Konkursrådets nettside http://www.konkursradet.no/grunnkurs2015 eller sendes til Konkursrådets sekretariat på e-post konkursradet@sivilrett.no. Etter at påmeldingen er mottatt vil det bli sendt en bekreftelse på påmeldingen og utstedt faktura til den enkelte.

Trykk her for foreløpig program og her for påmelding.

Det vil bli søkt om godkjenning av konferansen som etterutdanning for advokater.

Ta gjerne kontakt med Konkursrådets sekretariat på e-post eller telefon 22 99 13 05 ved spørsmål.

Web levert av CustomPublish AS