Konkursrådets grunnkurs i Stavanger 20. - 21. september 2011

Konkursrådet har gleden av å invitere deg til å delta på Konkursrådets grunnkurs i Stavanger 20. – 21. september 2011.

Formålet med grunnkurset er å øke kompetansen og samarbeidet mellom de ulike aktørene i konkursbehandlingen. Grunnkurset er særlig rettet mot dommerfullmektiger/dommere, bostyrere, deltakere fra ulike skattemyndigheter, politiet og borevisorer uten lang erfaring i konkursbehandling. Det er fortrinnsvis for aktører med tilhørighet i Gulating lagdømme, men andre kan også melde seg på. Kurset skal gi en grunnleggende presentasjon av konkursbehandlingens forskjellige stadier og de ulike aktørenes roller. Det legges opp til gruppearbeid, og Konkursrådets medlemmer vil være tilgjengelige for å diskutere ulike problemstillinger med de forskjellige gruppene.

Kurset vil bli arrangert på Clarion hotel, Ny Olavskleiv 8, 4008 Stavanger. På kvelden 20. september vil det bli omvisning på Oljemuseet og middag på Bølgen og Moi.

Konkursrådet vil finansiere store deler av kurset og kan tilby to dagers kurs til kr 1 700 per person for offentlig ansatte og kr 2 500 per person for privat ansatte. Dette inkluderer kurs og lunsj to dager. Deltakelse på kveldsarrangementet koster kr 500 per person og inkluderer tre retters middag og to glass vin. Eventuelt hotell og reise må deltakerne bekoste selv. Konkursrådet har reservert et antall enkeltrom på Clarion hotel til kr 1 595 per rom per natt inklusiv frokost. Deltakere som trenger hotell bes om å bestille dette på egenhånd på telefon 51 50 25 00 og oppgi kode 170605 for å få rabattert pris.

Påmeldingsfristen har utløpt. Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindene og at refusjon ikke kan påregnes. Kursavgift og betaling for kveldsarrangement bes innbetalt til bankkonto nr. 8101 14 22446, Konkursrådet v/adv. Knut Ro, Postboks 1983 Vika, 0125 Oslo, merket hvem og hva betalingen gjelder.

Det vil bli søkt om godkjenning av konferansen som etterutdanning for revisorer og advokater.

Ta gjerne kontakt med Gunn Berit Jansen van Vuuren på e-post gbv@rosom.no eller telefon 23 00 34 53 dersom dere har spørsmål.

Program for grunnkurset:

20. SEPTEMBER

08.45-9.00          Registrering

09.00-9.30          Velkommen. Kort oversikt over forskjellige stadier og aktører i bobehandlingen

v/ advokat Knut Ro, partner i Ro Sommernes og leder av Konkursrådet

 

09.30-10.00       Offentlig rekvirent. Saksbehandlingen før konkurs

v/ John Alfred Sætre, underdirektør i Skattedirektoratet og medlem av Konkursrådet

 

10.00-10.30       Konkursbegjæring og rettsmøte

v/ Ernst Moe, førstebyfogd ved Stavanger tingrett og medlem av Konkursrådet

10.30-10.45       Pause

 

10.45-11.45       Bostyrerens arbeid

v/ advokat Karen Margrethe Rime, partner i Rime advokatfirma og medlem av Konkursrådet

 

11.45-12.45       Lunsj

12.45-13.15       Første skiftesamling

v/ Ernst Moe, førstebyfogd ved Stavanger tingrett og medlem av Konkursrådet

 

13.15-14.00       Abandonering og legalpant

v/ advokat Karen Margrethe Rime, partner i Rime advokatfirma og medlem av Konkursrådet

 

14:00-14.15       Pause

 

14.15-15.15       Straffbare forhold i konkurs – særlig om straffeloven kap. 27

førstestatsadvokat Bård Thorsen, leder for ØKOKRIMs konkursteam

og medlem av Konkursrådet

 

15.15-16.00       Omstøtelige forhold

v/ advokat Knut Ro, partner i Ro Sommernes og leder av Konkursrådet

18.00-19.30       Omvisning på Oljemuseet

 

19.30-22.30       Middag på Bølgen og Moi

 

 

21. SEPTEMBER

09.00-10.00       Gjennomgang av skyldnerens regnskap

                            v/ statsautorisert revisor Hilde L. Krogh, Ernst & Young og medlem av Konkursrådet

 

10.00.10.15       Pause

 

10.15-11.15       Informasjon fra Konkursregisteret

                            v/ Karl Erik Rørmark, underdirektør ved Konkursregisteret

11.15-11.45       Avslutning av bobehandling

v/ Ernst Moe, førstebyfogd ved Stavanger tingrett og medlem av Konkursrådet

 

11.45-12.45       Lunsj

 

12.45-13.00       Presentasjon av case for gruppearbeid og inndeling i grupper

v/ advokat Karen Margrethe Rime, partner i Rime advokatfirma og medlem av Konkursrådet og Knut Ro, partner i Ro Sommernes og leder av Konkursrådet

 

13.00-15.00       Gruppearbeid

                            Konkursrådets medlemmer diskuterer oppgaven med gruppene

 

15.00-15.30       Oppsummering av gruppearbeidet

v/ advokat Karen Margrethe Rime, partner i Rime advokatfirma og medlem av Konkursrådet og Knut Ro, partner i Ro Sommernes og leder av Konkursrådet

15.30-16.00       Økt samarbeid i konkurs. Avslutning

                                   v/advokat Knut Ro, partner i Ro Sommernes og leder av Konkursrådet

 

 

Web levert av CustomPublish AS