Lovbestemt pant for nødvendige boomkostninger i tredjepersons eiendeler

Masteroppgaven omhandler lovbestemt pant for nødvendige boomkostninger i tredjepersons eiendeler etter regelen i panteloven § 6-4 første ledd annet punktum.

Oppgaven ble levert i juni 2016 og er bedømt til karakter A. Oppgaven er skrevet av Anders Lie Marnburg, student ved Det juridisike fakultetet, Universitetet i Bergen. Oppgaven kan leses her.

Web levert av CustomPublish AS