Du er her: Hjem

Mandatet for revisjon av gjeldsforhandlingsreglene i konkursloven er klart

Utreder skal vurdere om gjeldsforhandlingsreglene kan gjøres mer fleksible. Dette skal kunne bidra til at bedrifter i større grad enn i dag kan reddes slik at arbeidsplasser og verdier sikres. Utredningen skal avgis innen 1. mars 2016.

Det fremgår av mandatet at utredningen skal inneholde en analyse av de norske gjeldsforhandlingsreglene og en vurdering om disse er effektive nok. Utredningen skal også inneholde forslag til regelendringer der det anses å være behov for det. Utreder skal søke å finne en fornuftig balanse i regelverket for å stimulere til videre drift hos virksomheter som har livets rett, men som samtidig i rimelig utstrekning ivaretar fordringshavernes interesser. Behovet for regelendringer må vurderes opp mot alternativene – på den ene siden konkurs og på den andre siden utenrettslig gjeldsordning og rekonstruksjon.

Utreder er dommer Leif Villars-Dahl ved Oslo byfogdembete. Det oppnevnes også en referansegruppe bestående av inntil fire personer som skal bistå utrederen.

Les mandatet her.

Web levert av CustomPublish AS