Du er her: Hjem

Masteroppgave om lovbestemt pant for nødvendige boomkostninger i tredjepersons eiendeler

Student ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, Anders Lie Marnburg, har skrevet masteroppgave om lovbestemt pant for nødvendige boomkostninger i tredjepersoners eiendeler. Oppgaven gir en grundig gjennomgang av reglene om legalpant i tredjemanns eiendeler etter panteloven § 6-4 første ledd annet punktum. Oppgaven er bedømt til karakter A og du finner den her.

Konkursrådet har i uttalelse nr. 57 - Reglene om legalpant for boomkostninger i panteloven § 6-4 tatt til ordet for at lovgiver bør se på reglene om legalpant i tredjemanns eiendeler.

At oppgaven publiseres betyr ikke at Konkursrådet går god for innholdet.

Web levert av CustomPublish AS