Du er her: Hjem

Masteroppgave om omstøtelse av panterett når pantet tilføres verdi

Ine Tiller har skrevet en masteroppgave om temaet omstøtelse av panterett når pantet tilføres verdi.

 

Oppgaven er en 30-studiepoengsoppgave og ble levert våren 2022 ved Universitetet i Bergen. Tiller mottok et stipend fra Konkursrådet.

Denne masteroppgaven behandler spørsmålet om en verditilførsel til en panterett som skjer i perioden omstøtelsesfristen løper, kan kreves omstøtt ved konkursåpning. En verditilførsel til pantet innebærer at pantet tilføres verdier som det ikke omfattet på pantsettelsestidspunktet. Det kan for eksempel skje ved at skyldner reiser nye byggverk på en allerede pantsatt fast eiendom, foretar påkostninger av et pantsatt løsøreobjekt, bygger videre på et pantsatt skip, eller foretar en oppbygning av bedriftens pantsatte varelager eller driftstilbehør.

Det er kapittel 5 i lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven – deknl.) som regulerer omstøtelse ved konkurs, og loven inneholder to bestemmelser som hjemler omstøtelse av en panterett; deknl. § 5-7 og § 5-9. (Utklipp fra oppgavens problemstilling)

 

Web levert av CustomPublish AS