Du er her: Hjem

Masteroppgave om varemerke og overlappende domenenavn ved overdraging og pantsetting

Masteroppgaven ".no® – Forholdet mellom varemerke og overlappande domenenamn ved overdraging og pantsetjing" er skrevet høsten 2018 av Tord Steffensen Sortland.

Problemstillingen i oppgaven er inspirert av spørsmål som er reist i oppgaven "Beslag i domenenavn" av Torjus Torjusen. Selv om Torjusen konkluderte med at domenenavn ikke kan pantsettes, har Sortland i avhandlingen argumentert for at domenenavn kan pantsettes i visse tilfelle. Torjusen er den eneste kjente litteraturen som behandler spørsmålet om panterett i domenenavn, og han blir sitert i både nasjonal (Andenæs, Konkurs, 3. utg., s. 90) og internasjonal (Bettinger, Domain name law and practice an international handbook, 2. utg, s. 665-686) faglitteratur. Sortland har således i sin oppgave fremmet og argumentert for en konkurrerende rettsoppfatning.

Les oppgaven her.

Web levert av CustomPublish AS