Du er her: Hjem

NAV Lønnsgaranti varsler om at saksbehandlingstiden har økt

Som følge av en betydelig økning i antall konkurser i 2013 har NAV Lønnsgaranti sin saksbehandlingstid for lønnsgarantisaker økt i 2013 og 2014.

NAV Lønnsgaranti skriver på sine hjemmesider at: «Rundt 75 prosent av innkomne saker blir besvart innen to måneder. Det gjelder enkle krav og kurante saker som krever lite kontroll. For andre krav kan saksbehandlingstiden være seks til syv måneder. Dersom saken din ikke er godt nok opplyst eller hvis det mangler dokumentasjon for kravet, kan det gå enda lenger tid. Det er derfor viktig at du som arbeidstaker fyller ut søknadskjemaet så fullstendig som mulig.

Arbeidstakere som venter på behandling av sine lønnsgarantisøknader, kan søke om å få forskutterte dagpenger. Les artikkelen «Til deg som søker lønnsgarantidekning» under relatert informasjon.

Vi ber bostyrere om å bruke egne samlelister for kurante krav, og følge retningslinjene for disse. Les artikkelen «Til bostyrere om kurante krav og behandlingstid» og «Kurante krav-rutine», under relatert informasjon.»

I denne anledning har NAV Lønnsgaranti utferdiget to informasjonsbrev som inneholder sentral informasjon til bostyrere og til den som søker om lønnsgarantidekning. Lenke til informasjonsbrevene fra NAV Lønnsgaranti sine hjemmesider finner du under.

Informasjon til bostyrere

Informasjon til deg som søker lønnsgarantidekning

Mer informasjon finnes på NAV Lønnsgaranti sine hjemmesider.

Web levert av CustomPublish AS