Du er her: Hjem

Ny straffelov gjør at nettsidens innhold om straffbare forhold i konkurs, mv. må oppdateres

Straffeloven av 2005 trådte i kraft fra og med 1. oktober 2015. Dette gjør at Konkursrådets artikler og anbefalinger om straffbare forhold, mv. må oppdateres til den nye loven.

Videre har ikraftredelsen medført noen mindre lovendringer i forbindelse med blant annet bokførings- og regnskapsovertredelser.

Konkursrådet vil i løpet av 1. halvår 2016 oppdatere innholdet på nettsiden, men gjør nå oppmerksom på at det som er omtalt om straffbare forhold gjelder gammel lov.

Web levert av CustomPublish AS