Du er her: Hjem

Nytt på Konkursrådets nettsider

Nytt fagstoff om revisjon av boregnskap på Konkursrådets nettside

Konkurslovens § 90 annet ledd nr 2 har som hovedregel at det oppnevnes en revisor for boet som har i oppgave å revidere boets regnskap i henhold til god revisjonsskikk og å kontrollere utbetalinger fra boet. Revisjonsberetninger for boregnskap og revisors bekreftelse på utbetalinger fra boet har i tidligere praksis vært varierende i både innhold og form. Det har derfor vært et behov fra både revisorer og brukere av boregnskapet at revisors rapportering blir ensartet og i samsvar med god revisjonsskikk.

Et utvalg bestående av representanter av praktiserende borevisorer, representant fra Konkursrådet og fagansvarlig for revisjon i Den norske Revisorforening har utarbeidet eksempel på revisjonsberetning for sluttregnskap i konkursbo, eksempel på revisjonsberetning for boregnskap (under bobehandling) samt eksempel på revisors bekreftelse ved utdeling av boets midler. Eksemplene på revisjonsberetningene og bekreftelsen er godkjent i Revisjonskomitèen i DnR og i Konkursrådet september 2013. Eksemplene finnes på Konkursrådets nettsider (konkursradet.no) under Maler/Boregnskap.

Det samme utvalget har også oppdatert Eksempel på boregnskap note 1 om regnskapsprinsipper for sluttregnskap. Det er også utarbeidet tilsvarende note 1 om regnskapsprinsipper for boregnskap hvor bobehandlingen ikke er avsluttet, se Maler/Boregnskap.

Konkursrådet har også oppdatert sin tidligere uttalelse om Revisjon av boregnskap.

Denne er nå presentert som en anbefaling og er ment som et supplement til god revisjonsskikk ved revisjon av boregnskap ved konkurs. Den finnes nå på Konkursrådets nettsider under Anbefalinger.

Web levert av CustomPublish AS