Program til konferanse om regnskapsanalyse

Foreløpig program til Konkursrådets konferanse om regnskapsanalyse er nå klart. Foredragsholdere vil bl.a. være spesialrådgiver Eva Joly, statsautorisert revisor Birger Landøy, statsautorisert revisor Helge Østvold sammen med statsautorisert revisor Liv Ørbeck, advokat Hans Cordt-Hansen, m.f.

Foreløpig program til Konkursrådets konferanse om regnskapsanalyse er nå klart. Primær målgruppe: bobestyrere, dommere, skatteetaten, politiet og andre som er involvert i bobehandlingen. Konferansen vil finne sted fra 28. til 29. oktober på Radisson SAS Lillehammer Hotel, Turisthotellveien 6, 2609 Lillehammer. Pris pr. deltaker: er kr. 4600,-, alt inkludert, dvs lunsj begge dagene, middag 28. oktober samt overnatting på Radisson SAS Lillehammer Hotell fra 28. til 29. oktober. Frist for påmelding er 20. september 2002 kl. 12.00. Antall plasser er begrenset til ca. 55 deltakere. Plassene vil bli fordelt slikt at forsamlingen gjenspeiler de ulike aktørene som er involvert i bobehandlingen. Endelig bekreftelse til de deltakerne som er kommet med vil bli sendt ut innen 1. oktober. Lillehammer kan nås med tog innen ca. en og en halv time fra Gardermoen eller ca. to timer fra Oslo S. PROGRAM: KONKURSRÅDETS KONFERANSE OM REGNSKAPSANALYSE I BO, 28. OKTOBER TIL 29 OKTOBER - LILLEHAMMER Dag 1. 28. oktober. 10.00 - 10.30 Kaffe og registrering 10.30 - 10.40 Åpning 10.40 - 11.30 Insolvens - Foredragsholdere førstestatsadvokat Håvard Holm, Økokrim og spesialetterforsker Ann Hilde Nes, Økokrim 11.30 - 11.45 Pause 11.45 - 13.00 Insolvens fortsetter. 13.00 - 14.00 Lunsj 14.00 - 14.45 Sikring av regnskap - Registrering Foredragsholdere statsautorisert revisor Liv Ørbeck og statsautorisert revisor Helge Østvold 14.45 - 15.00 Pause 15.00 – 15.45 Rekonstruksjon m.m. - Foredragsholder statsautorisert revisor Helge Østvold 15.45 - 16.30 Kaffepause 16.30 - 18.00 Gjennomgang av case - Statsautorisert revisor Liv Ørbeck og statsautorisert revisor Helge Østvold 19.00 Middag Dag 2, 29. oktober 09.00 – 09.45 Vurdering av balansen - Foredragsholder Statsautorisert revisor Birger Landøy. 09.45 – 10.00 Pause 10.00 – 10.45 Vurdering av balansen fortsetter 11.00 – 11.45 Innlegg: økonomisk kriminalitet – aktualitet? - Foredragsholder spesialrådgiver Eva Joly, Justisdepartementet. 11.45 – 12.45 Lunsj 12.45 – 13.30 Valgt revisors rolle ved konkurs - Foredragholder advokat Hans Cordt-Hansen. 13.45 – 14.30 Straffbare forhold - Foredragsholdere førstestatsadvokat Håvard Holm, Økokrim og spesialetterforsker Ann Hilde Nes, Økokrim 14.30 – 15.00 Evaluering/avsluttning


Web levert av CustomPublish AS