Seminar om "pre-pack"

Instituttet for privatrett ved Det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo vil i samarbeid med Konkursrådet avholde et seminar om «pre-pack» («ferdigpakkede insolvensprosesser»). Seminaret vil presentere muligheter og utfordringer knyttet til bruk av noen utvalgte «pre-pack-modeller», herunder spørsmål om norsk anerkjennelse av utenlandske løsninger. Seminaret vil belyse forholdet mellom insolvensrett og selskapsrett i «ferdigpakkede insolvensprosesser», herunder spørsmål knyttet til beslutningsprosessen og bruk av selskapsrettslige verktøy for kapital- og strukturendringer, samt mer overordnede spørsmål knyttet til forholdet mellom eierne og kreditorene i disse prosessene.

Seminaret avholdes den 20. februar 2018 kl. 15:00-17:00 i Professorboligen, Universitetshagen, Karl Johans gate 47, Oslo.

Foredragsholdere vil være stipendiat Marie Meling og advokat Peter Bugge Hjort. Trykk her for program.

Det er et begrenset antall plasser tilgjengelig. Ta kontakt med Konkrusrådets sekretariat for påmelding, på e-post konkursradet@sivilrett.no.

Web levert av CustomPublish AS