Du er her: Hjem

Stortingsvedtak om tilgjengeligheten av informasjon om konkurskarantene

Dagbladet har de siste månedene satt fokus på problemene knyttet til at informasjon om hvem som er ilagt konkurskarantene er vanskelig tilgjengelig, se blant annet artiklene "Konkursregister til ingen nytte" og "Slik beskyttes konkursrytterne"  Problemene som beskrives i Dagbladets artikler er de samme som Konkursrådet advarte mot i 2003 i Uttalelse nr. 44 – Konkurskarantene .

 

Som følge av dette har Stortinget, etter forslag fra Arbeiderpartiets Hadija Tajik, fattet følgende vedtak: "Stortinget ber regjeringen sørge for at informasjon om konkurskarantene blir offentlig tilgjengelig, og vurdere om det er annen informasjon om lovbrudd som er relevant for næringsvirksomheten som bør gjøres offentlig tilgjengelig."

Web levert av CustomPublish AS