Uttalelse fra Klif vdr. konkursboets ansvar etter forurensningsloven

Etter klage fra Fundo Wheels AS konkursbo, opphevet Klif 21.12.2010 sitt eget pålegg om at konkursboet måtte sørge for at alt lagret farlig avfall ble levert til godkjent avfallsmottaker. Les brevet her:

 


Vedlegg    

 

 

 

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS