Uttalelse fra Skattedirektoratet om konkurs og merverdiavgift

Skattedirektoratet kom 3. oktober 2011 med en uttalelse om konkursboers fradragsrett og om oppgavebehandlingen av tap på utestående fordringer.

https://konkursradet.custompublish.com/images/icons/16x16/pdf.gifSkattedirektoratet påpeker at konkursboet i avgiftsmessig sammenheng er en fortsettelse av konkursdebitors virksomhet. Fradragsretten for inngående merverdiavgift må derfor vurderes ut fra merverdiavgiftsloven § 8-1, jf. § 8-2 for fellesanskaffelser. For sistnevnte anskaffelser vil det være fradragsrett tilsvarende den antatte bruken av anskaffelsene i den avgiftspliktige delen av virksomheten.

Videre uttaler direktoratet at når konkursdebitor har hatt utestående fordringer og disse må anses tapt, er det konkursdebitors, og ikke konkursboets, omsetningsoppgave som skal tapskorrigeres. Dette gjelder selv om tapet ikke er endelig før etter konkursåpning.

Les hele brevet her:

Vedlegg  

 

 

Web levert av CustomPublish AS