Om konkursrådet

Konkursrådet skal arbeide for en effektiv, praktisk og resultatorientert insolvensbehandling og fremme en harmonisering av praksis i de forskjellige landsdeler. Rådet er oppnevnt av Statens sivilrettsforvaltning. Konkursrådets mandat og sammensetning »

Web levert av CustomPublish AS